„Jak jste se dostala do televize?“ – ptají se diváci v dopisech a novináři v rozhovorech. Někdy v žertu opáčím „co myslíte?“ Většinou slyším... „asi jste znala nějakého režiséra... možná vás někdo oslovil na ulici...“. Je to jinak! Tak jako mnoho kolegů moderátorů i já jsem prošla konkurzem. Malého inzerátu ve kterém stálo, že Česká televize vypisuje konkurz na hlasatele a hlasatelky, jsem si všimla náhodou. Tou dobou jsem už měla praxi v uvádění studentských koncertů na Pražské konzervatoři, a tak jsem se přihlásila. Čekala mě náročná zkouška. Přes sto vědomostních otázek, kamerové zkoušky a psychologické testy. Oznámení, ve kterém stálo: „byla jste přijata“ – mám dodnes schované.